4rgroup's Recent Activity

  1. 4rgroup đã cảm ơn bài viết của TKV trong chủ đề [Google Drive] Nakano Mayo Piano Trio 2017 - Sentimental Reasons [Wav].

    COVER [IMG] THE BAND [IMG] [IMG] https://drive.google.com/file/d/1X5P1ZsvKX0691HDfX7TuV-2zj3ejPZWm/view?usp=sharing

    26/1/22 lúc 13:17
  2. 4rgroup đã cảm ơn bài viết của TKV trong chủ đề [Google Drive] Jazz 4 One - Simone [Wav].

    Đính chính tên album là "Jazz 4 All - Simone" [Wav] [IMG] [IMG] [IMG]...

    26/1/22 lúc 10:52