fralous's Recent Activity

 1. fralous đã cảm ơn bài viết của TKV trong chủ đề [Google Drive] VA - Voices of Love #2 [Jazz - CD rip WAV].

  [IMG] [IMG] Link : https://drive.google.com/file/d/1KrLyp_yJybjhQU7e6WY7Log0vit1E3Y-/view?usp=sharing

  24/1/22 lúc 02:17
 2. fralous đã cảm ơn bài viết của TKV trong chủ đề [Google Drive] Variour Artists : European Jazz In Hi-Fi (Vol.4) [Wav].

  [IMG] [IMG] [IMG] https://drive.google.com/file/d/1DOU0GPzRZmmUne4IPJbYuXt6xxWmt2WS/view?usp=sharing

  22/1/22 lúc 16:13
 3. fralous đã cảm ơn bài viết của TKV trong chủ đề [Google Drive] Jazz Moods - Jazz At Love's End [Jazz Various Artists - Wav].

  [IMG] [IMG] [IMG] https://drive.google.com/file/d/1GMvmjStJ0NN7zDVgjAXwbeS6UhvjBlao/view?usp=sharing

  20/1/22 lúc 01:37