ketuong's Recent Activity

  1. ketuong đã trả lời vào chủ đề Microsoft đang làm cho trình duyệt Edge ngày càng tệ.

    Nhiều khi người ta cứ nghĩ thêm cái này hay cái kia cho "nó tiện" nhưng kèm theo là những phiền phức đến "bực cả cái mình".

    2/12/21 lúc 09:33