Chia sẻ một vài cách setup Spotify Connect trên Raspberry Pi (Cập nhật lần 2)

Thảo luận trong 'Thiết bị Âm thanh' bắt đầu bởi tml3nr, 6/6/18.

Tags
 1. tml3nr

  tml3nr Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  27/8/08
  Bài viết:
  5,747
  Đã được cảm ơn:
  9,549
  Do vừa mò mẫm vừa viết bài. Nên thead cũ hơi bị rối. Em xin phép viết lại thread mới cho dễ xem.

  Bài viết sẽ nói về cách setup Spotify Connect (SC) cho 3 OS phổ biến trên Raspberry Pi là RuneAudio, moodeaudio và Volumio.

  Như ta đã biết Spotify có 2 cách play:

  1. Spotify Client: Dùng app hoặc web browser. Có 2 trường hợp xảy ra, là mình có thể browse được album hay là chỉ phát được theo playlist có sẵn.

  Spotify Client của Rune là theo cách chỉ phát được theo playlist.

  2. Spotify Connect: Là cái em đề cập trong bài viết này.


  Em xin phép nhắc lại một chút về nguyên lý hoạt động của Spotify Connect cho các anh chưa rõ. Với cách này, khi mình chạy Spotify trên một app / software / web browser bất kỳ. Mình sẽ định cho nó xuất âm thanh ra thiết bị đang chạy Spotify Connect. Sau đó server Spotify sẽ chủ động đẩy playlist đang phát đó xuống thẳng Spotify Connect mà không lệ thuộc vào app phát lệnh play. Có nghĩa là sau khi bấm play trên iPad, mình turn off iPad đi thì nhạc vẫn phát ra Spotify Connect bình thường.

  Spotify Connect cần phải có acc premium mới chạy được.

  Bài viết sẽ có 3 phần. Nói về cách setup SC cho 3 OS.

  Để cho dễ thao tác. Ta sẽ dùng Putty và WinSCP.

  Thiết bị test và tham số trong bài viết này dựa trên Pi2 và Boss Dac. Nếu DAC khác các tham số (x) sau có thể sẽ thay đổi:

  --device (x)

  --playback_device (x)

  --mixer_device_index (x)

  --mixer (x)

  Để biết những tham số này ta dùng các lệnh sau để xem:

  alsamixer

  amixer

  aplay -l

  aplay -L
   
  Chỉnh sửa cuối: 6/6/18
  kavinclent and ASAP like this.
 2. Đang tải...


 3. tml3nr

  tml3nr Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  27/8/08
  Bài viết:
  5,747
  Đã được cảm ơn:
  9,549
  Phần 1 - RuneAudio (Hiện tại chỉ có 1 cách của Fornoth):

  Trước tiên ta cần phải extend partition cho thẻ nhớ:

  Mã:
  fdisk /dev/mmcblk0
  
  - Press "p" to show the current partitions and note down the details of the main one that RuneOS is on.
  - Delete it, pressing "d" and choosing the relevant partition number.
  - Press "n" to make a new partition, and "p" to select a primary partition. Enter the same start block that you wrote down above, and allow it to use the default end block (the last block available on the device).
  - Press "w" to write changes and exit.
  
  You may have to reboot after this for changes to be registered. This has resized the partition, but not yet the filesystem.
  
  Next, use the resize2fs command in this way:
  
  resize2fs /dev/mmcblk0p2
  Bước 1, putty:

  Mã:
  curl -O http://spotify-connect-web.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/spotify-connect-web.sh
  Bước 2:

  Edit file /root/spotify-connect-web.sh. Remove hết các "sudo ". (Dùng lệnh: nano /root/spotify-connect-web.sh hoặc edit bằng WinSCP). Kết quả sẽ giống như sau:

  Mã:
  #!/bin/bash
  set -e
  
  DIR=~/spotify-connect-web-chroot
  
  if [ "$1" == "install" ]; then
   mkdir -p $DIR
   cd $DIR
   curl http://spotify-connect-web.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/spotify-connect-web.tar.gz | tar xz
  else
   trap "umount $DIR/dev $DIR/proc" EXIT
   mount --bind /dev $DIR/dev
   mount -t proc proc $DIR/proc/
   cp /etc/resolv.conf $DIR/etc/
   chroot $DIR /bin/bash -c "cd /usr/src/app && python main.py $*"
  fi
  Bước 3, putty:

  Mã:
  chmod +x spotify-connect-web.sh
  Mã:
  ./spotify-connect-web.sh install
  Bước 4, WinSCP:

  Copy file spotify_appkey.key trong file nén bên dưới vào /root/spotify-connect-web-chroot/usr/src/app

  Copy overwrite file console_callbacks.py trong file nén bên dưới vào /root/spotify-connect-web-chroot/usr/src/app

  Bước 5, putty:

  Run test:

  Mã:
  ./spotify-connect-web.sh --name RuneAudio --device 0 --mixer Digital --username abc --password xyz --bitrate 320
  Giá trị của --device và --mixer mình dựa theo alsamixer, như hình bên dưới. User và pass là account thật.

  Khi mình chỉnh volume trong app / web Spotify. Nó kéo theo được volume của Rune!

  [​IMG]

  Nếu OK mình sẽ thấy như sau, thời điểm này Spotify Connect đã hoạt động:

  Mã:
  SpInit: 0
  public key: Xwj3zMW9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  device id: 43a952b7-a8cb-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  remote name: RuneAudio
  account req: PREMIUM
  device type: AUDIODONGLE
  kSpConnectionNotifyLoggedIn
  F6hvzT7Hudsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Bước 6: putty:

  Tạo file service:

  Mã:
  nano /usr/lib/systemd/system/spotify-connect.service
  Chứa nội dung sau. User và pass là account thật:

  Mã:
  [Unit]
  Description=Spotify Connect
  After=network.target
  
  [Service]
  ExecStart=/usr/bin/sh /root/spotify-connect-web.sh --name RuneAudio --device 0 --mixer Digital --username abc --password xyz --bitrate 320
  Restart=always
  RestartSec=10
  StartLimitInterval=30
  StartLimitBurst=20
  
  [Install]
  WantedBy=multi-user.target
  Bước 7, putty:

  Set cho service auto start:

  Mã:
  systemctl enable spotify-connect
  Mã:
  systemctl start spotify-connect
  Vậy là xong ạ!

  Download file spotify_appkey.key và console_callbacks.py (Đã fix volume):

  http://www.mediafire.com/file/hbe47j1f5wkyj67/spotify_connect_rune_fix_volume.rar

  Bản Rune này đã làm xong bước 4. Thẻ 4GB (08/08/2018):

  https://www.fshare.vn/file/9IJXSVQRB23W

  Source tham khảo:

  https://libraries.io/github/Fornoth/spotify-connect-web

  http://www.runeaudio.com/forum/spotify-connect-autostart-t3315.html

  [​IMG]
   
  Chỉnh sửa cuối: 3/3/19
  ASAP cảm ơn bài này.
 4. tml3nr

  tml3nr Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  27/8/08
  Bài viết:
  5,747
  Đã được cảm ơn:
  9,549
  Phần 2 - moodeaudio. Có 2 cách.

  Cách 1 - Raspotify:

  Cách này chỉnh volume trong app Spotify không kéo được volume alsa của Pi. Nhưng có cái hay là không cần nhập user / pass vào Pi.

  Bước 1:

  Mã:
  curl -sL https://dtcooper.github.io/raspotify/install.sh | sh
  Bước 2:

  Mã:
  sudo nano /etc/default/raspotify
  Mình chỉ cần edit 3 dòng bên dưới. Kết quả sẽ như sau:

  Mã:
  DEVICE_NAME="moOde Player"
  
  BITRATE="320"
  
  VOLUME_ARGS="--linear-volume --initial-volume=100"
  Bước 3:

  Mã:
  sudo systemctl start raspotify
  Vậy là xong!

  Bản moode 4.1 đã install Raspotify (08/08/2018):

  https://www.fshare.vn/file/DXCKM5LBG1JB

  Source tham khảo:

  https://github.com/dtcooper/raspotify

  Cách 2 - Fornoth:

  Cách này tương tự cách của Rune. Có cái hay là đồng bộ được volume của app Spotify và volume alsa của Pi. Cần phải nhập user / pass.

  Bước 1:

  Mã:
  sudo su
  
  cd /root
  
  curl -O http://spotify-connect-web.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/spotify-connect-web.sh
  Bước 2:

  Mã:
  chmod u+x spotify-connect-web.sh
  Mã:
  ./spotify-connect-web.sh install
  Bước 3, WinSCP:

  Copy file spotify_appkey.key trong file nén bên dưới vào /root/spotify-connect-web-chroot/usr/src/app

  Copy overwrite file console_callbacks.py trong file nén vào /root/spotify-connect-web-chroot/usr/src/app

  Bước 4:

  Test. User và pass là account thật.

  Mã:
  ./spotify-connect-web.sh --name moOde --device 0 --mixer Digital --username abc --password xyz --bitrate 320
  Nếu OK mình sẽ thấy như sau, thời điểm này Spotify Connect đã hoạt động:

  Mã:
  SpInit: 0
  public key: Xwj3zMW9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  device id: 43a952b7-a8cb-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  remote name: moOde
  account req: PREMIUM
  device type: AUDIODONGLE
  kSpConnectionNotifyLoggedIn
  F6hvzT7Hudsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Bước 5:

  Tạo file service:

  Mã:
  sudo nano /lib/systemd/system/spotify-connect.service
  Chứa nội dung sau. User và pass là account thật:

  Mã:
  [Unit]
  Description=Spotify Connect
  After=network.target
  [Service]
  ExecStart=/root/spotify-connect-web.sh --name moOde --device 0 --mixer Digital --username abc --password xyz --bitrate 320
  Restart=always
  RestartSec=10
  StartLimitInterval=30
  StartLimitBurst=20
  [Install]
  WantedBy=multi-user.target
  Bước 6:

  Set cho service auto start:

  Mã:
  sudo systemctl enable spotify-connect
  Mã:
  sudo systemctl start spotify-connect
  Download file spotify_appkey.key và console_callbacks.py (Đã fix volume):

  http://www.mediafire.com/file/hbe47j1f5wkyj67/spotify_connect_rune_fix_volume.rar

  [​IMG]
   
  Chỉnh sửa cuối: 3/3/19
 5. tml3nr

  tml3nr Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  27/8/08
  Bài viết:
  5,747
  Đã được cảm ơn:
  9,549
  Phần 3 - Volumio v2.389. Có 3 cách.

  Cách 1 - Balbuze:

  Cách này dựa trên plugin có sẵn của Volumio. Mình cần phải update vì Spotify thay đổi API. Cách này không cần user / pass.

  - Disable và remove plugin Volumio Spotify Connect2 trong Volumio

  - Vào http://volumio.local/dev bật SSH.

  - Dùng putty kết nối vào:

  Mã:
  sudo su
  Nhập password là : volumio

  Mã:
  cd /root
  Mã:
  wget https://github.com/balbuze/volumio-plugins/raw/master/plugins/music_service/volspotconnect2/volspotconnect2.zip
  
  mkdir ./volspotconnect2
  
  miniunzip volspotconnect2.zip -d ./volspotconnect2
  
  cd ./volspotconnect2
  
  volumio plugin install
  Sau đó vào giao diện web của Volumio. Trong mục Installed Plugins bật Volumio Spotify Connect2 lên. Bấm vào setting, set volume 100% rồi bấm save.

  Source tham khảo:

  https://github.com/balbuze/volumio-plugins/tree/master/plugins/music_service/volspotconnect2

  [​IMG]

  Cách 2 - Fornoth:

  Đồng bộ được volume của app Spotify và volume alsa của Pi. Cần phải nhập user / pass.

  Bước 1:

  Vào http://volumio.local/dev bật SSH.

  Dùng putty login bằng user volumio / password volumio:

  Mã:
  sudo nano /etc/ssh/sshd_config
  Edit:

  Mã:
  PermitRootLogin no
  Thành ra:

  Mã:
  PermitRootLogin yes
  Rồi chạy:

  Mã:
  systemctl restart sshd

  Bước 2:


  Dùng putty login bằng user root / password volumio:

  Mã:
  curl -O curl -OL https://github.com/Fornoth/spotify-connect-web/releases/download/0.0.4-alpha/spotify-connect-web.sh
  Mã:
  chmod u+x spotify-connect-web.sh
  Mã:
  ./spotify-connect-web.sh install
  Bước 3:

  Copy file spotify_appkey.key vào /root/spotify-connect-web-chroot/usr/src/app

  Mã:
  wget https://github.com/RafaPolit/moode-spotify-connect-web/raw/master/spotify_appkey.key
  Mã:
  mv /root/spotify_appkey.key /root/spotify-connect-web-chroot/usr/src/app
  Bước 4:

  Test. User và pass là account thật.

  Mã:
  ./spotify-connect-web.sh --playback_device sysdefault:CARD=BossDAC --mixer_device_index 1 --mixer Digital --username abc --password xyz --name Volumio --bitrate 320
  Bước 5:

  Nếu OK. Ta tạo file service:

  Mã:
  nano /lib/systemd/system/spotify-connect.service
  Chứa nội dung sau. User và pass là account thật.

  Mã:
  [Unit]
  Description=Spotify Connect
  After=network.target
  [Service]
  ExecStart=/root/spotify-connect-web.sh --playback_device sysdefault:CARD=BossDAC --mixer_device_index 1 --mixer Digital --username abc --password xyz --name Volumio --bitrate 320
  Restart=always
  RestartSec=10
  StartLimitInterval=30
  StartLimitBurst=20
  [Install]
  WantedBy=multi-user.target
  Test spotify-connect.service:

  Mã:
  systemctl start spotify-connect
  Bước 6:

  Set cho spotify-connect.service chạy khi boot:

  Mã:
  systemctl enable spotify-connect
  Vậy là xong ạ!

  @@@ Tùy chọn: Fix cho volume của Spotify app đồng bộ hợp lý hơn với volume Digital của Pi:

  Mã:
  sudo nano /root/spotify-connect-web-chroot/usr/src/app/console_callbacks.py
  Sửa đoạn này, gần cuối file:

  Mã:
  corected_playback_volume = int(min_volume_range + ((volume / 655.35) * (100 - min_volume_range) / 100))
  Thành ra:

  Mã:
  corected_playback_volume = int(50 + (volume / 655.35) / 2 )
  [​IMG]

  Cách 3 - Raspotify:

  Cách làm tương tự như với moode ở bài viết bên trên.

  Nên dùng:

  Mã:
  sudo su
  
  cd /root
   
  Chỉnh sửa cuối: 23/3/19
  anhton82, jancoler, chipno and 2 others like this.
 6. dungsin_lqd

  dungsin_lqd Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  5/1/10
  Bài viết:
  4,314
  Đã được cảm ơn:
  1,153
  Giới tính:
  Nam
  Hi vọng phần này dễ hiểu hơn. Cảm ơn sự chia sẻ của anh.
   
  tml3nr cảm ơn bài này.
 7. cuchuoi_1999

  cuchuoi_1999 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  6/10/09
  Bài viết:
  409
  Đã được cảm ơn:
  2,850
  Mình dùng moode audio 4.1
  Chạy spotify trên PC (windows 10) thì thấy có moOde player, nhưng chạy Spotify trên điện thoại android thì không thấy.
  Bác nào biết cách khắc phục xin hướng dẫn giúp.
  Thanks.
   
  tml3nr cảm ơn bài này.
 8. tml3nr

  tml3nr Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  27/8/08
  Bài viết:
  5,747
  Đã được cảm ơn:
  9,549
  Anh cài Spotify theo cách nào ạ? Raspotify hay Fornoth version nào?

  Nếu là Raspotify, anh thử gõ vào username / password xem sao?

  Andoid không thấy nhưng nếu dùng IOS thì thấy hay không ạ?

  Nhờ mua được cái sound USB Ugreen 30724 nên em đã test SC qua hết các OS. Trước mắt là gần như OK hết ạ :rolleyes:

  Test trên moode 4.1. SC Raspotify không gõ user / pass.

  [​IMG]
   
  Chỉnh sửa cuối: 20/6/18
 9. cuchuoi_1999

  cuchuoi_1999 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  6/10/09
  Bài viết:
  409
  Đã được cảm ơn:
  2,850
  Mình dùng bản MoOde 4.1 + Spotify Connect (8/4/4018)
  Tình trạng là chạy Spotify trên PC (Win10) thì nhận được
  Spotify PC.jpg
  Còn chạy Spotify trên điện thoại android thì không thấy:
  Screenshot_20180622-151002.png
   
  tml3nr cảm ơn bài này.
 10. do_long_khach

  do_long_khach Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  3/2/10
  Bài viết:
  6,767
  Đã được cảm ơn:
  6,095
  Bác cài bản dev 0.73 trên github xem sao
   
  tml3nr cảm ơn bài này.
 11. tml3nr

  tml3nr Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  27/8/08
  Bài viết:
  5,747
  Đã được cảm ơn:
  9,549
  cuchuoi_1999 cảm ơn bài này.
 12. cuchuoi_1999

  cuchuoi_1999 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  6/10/09
  Bài viết:
  409
  Đã được cảm ơn:
  2,850
  Không ăn thua bạn ạ.
  Có hiện tượng thế này:
  Nếu chạy spotify từ điện thoại android thì nó không nhận ra Moode player. Nhưng nếu chạy Spotify từ PC thì có Moode Player. Đồng thời lúc này trên điện thoại android cũng nhận ra Moode Player.
   
 13. tml3nr

  tml3nr Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  27/8/08
  Bài viết:
  5,747
  Đã được cảm ơn:
  9,549
  Nếu lúc android không thấy moode player, thì một thiết bị chạy ios có thấy moode player không ạ?

  Em hồ nghi là cơ chế chạy SC không nhập user / pasword, nó cần có một giao thức (Protocol) nào đó. Mà chỉ có PC và ios nhận thấy. Còn android lại không.

  Anh thử nhập user / password xem thế nào ạ?
   
  cuchuoi_1999 cảm ơn bài này.
 14. cuchuoi_1999

  cuchuoi_1999 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  6/10/09
  Bài viết:
  409
  Đã được cảm ơn:
  2,850
  Hiện thời chắc bó tay rồi bạn ạ.
  Nhập user và pass cũng ko đc, Iphone cũng ko nhận ra.
   
 15. tml3nr

  tml3nr Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  27/8/08
  Bài viết:
  5,747
  Đã được cảm ơn:
  9,549
 16. tml3nr

  tml3nr Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  27/8/08
  Bài viết:
  5,747
  Đã được cảm ơn:
  9,549
  @@@ Lưu ý về tham số mô tả device. Cái này có ảnh hưởng tới âm thanh:

  Ở tất cả các kiểu SC nói trên. Có một điểm chung là dòng lệnh để start SC đều cần phải mô tả device.

  Nếu như DAC support 16/44.1 native. Mình nên dùng các tham số tô màu đỏ tiếng sẽ hay hơn 1 ít.

  Nếu DAC không support 16/44.1 native mình mới phải dùng các tham số tô màu xanh (Nó sẽ up / downsampling).

  Các kiểm tra rất dễ. Chỉ cần dùng lệnh aplay. Play 1 file wav 24/96 và 16/44.1 lần lượt trên các device là thấy liền

  Thí dụ như:

  aplay -D default:CARD=Device 2496.wav

  aplay -D hw:CARD=Device 2496.wav

  aplay -D default:CARD=Device 1644.wav

  aplay -D hw:CARD=Device 1644.wav

  Em lấy thí dụ với kết quả của lệnh aplay -L của sound USB Ugreen:

  default:CARD=Device
  USB Audio Device, USB Audio
  Default Audio Device
  sysdefault:CARD=Device
  USB Audio Device, USB Audio
  Default Audio Device
  front:CARD=Device,DEV=0
  USB Audio Device, USB Audio
  Front speakers
  surround21:CARD=Device,DEV=0
  USB Audio Device, USB Audio
  2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
  surround40:CARD=Device,DEV=0
  USB Audio Device, USB Audio
  4.0 Surround output to Front and Rear speakers
  surround41:CARD=Device,DEV=0
  USB Audio Device, USB Audio
  4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
  surround50:CARD=Device,DEV=0
  USB Audio Device, USB Audio
  5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
  surround51:CARD=Device,DEV=0
  USB Audio Device, USB Audio
  5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
  surround71:CARD=Device,DEV=0
  USB Audio Device, USB Audio
  7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speake
  iec958:CARD=Device,DEV=0
  USB Audio Device, USB Audio
  IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
  dmix:CARD=Device,DEV=0
  USB Audio Device, USB Audio
  Direct sample mixing device
  dsnoop:CARD=Device,DEV=0
  USB Audio Device, USB Audio
  Direct sample snooping device
  hw:CARD=Device,DEV=0
  USB Audio Device, USB Audio
  Direct hardware device without any conversions
  plughw:CARD=Device,DEV=0
  USB Audio Device, USB Audio
  Hardware device with all software conversions

  Tham số --device trong các trường hợp sau:

  - Fornoth v003 và v004:

  nano /usr/lib/systemd/system/spotify-connect.service

  ./spotify-connect-web.sh --playback_device 'front:CARD=Device,DEV=0' --mixer_device_index 1 --mixer Speaker --username abc --password xyz --name moOde --bitrate 320

  - Raspotify:

  sudo nano /etc/raspotify

  OPTIONS="--device hw:1,0"

  - Balbuze:

  sudo nano /data/plugins/music_service/volspotconnect2/startconnect.sh

  ./librespot -b 320 -c /tmp --name 'Volumio' --backend alsa --device hw:5 --disable-audio-cache --initial-volume 100

  @@@ Cần phải xóa file sau để nó không tự động reset lại default:

  /data/plugins/music_service/volspotconnect2/volspotconnect2.tmpl
   
  Chỉnh sửa cuối: 24/6/18
 17. cuchuoi_1999

  cuchuoi_1999 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  6/10/09
  Bài viết:
  409
  Đã được cảm ơn:
  2,850
  Untitled.jpg
  Bước này mình không biết cách copy, bạn hướng dẫn cụ thể giúp.
  Thanks
   
  Chỉnh sửa cuối: 25/6/18
 18. tml3nr

  tml3nr Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  27/8/08
  Bài viết:
  5,747
  Đã được cảm ơn:
  9,549
  Cái này là anh đang dùng putty, cần phải chạy lệnh:

  sudo su

  Để lấy quyền root. Khi đó anh sẽ có quyền chép file vào thư mục /root.

  Nếu dùng WinSCP, anh dùng sudo su - trong mục Shell để có quyền root:

  2018-06-24_071123.png
   
  do_long_khach and cuchuoi_1999 like this.
 19. thebluewindows

  thebluewindows Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  23/3/10
  Bài viết:
  699
  Đã được cảm ơn:
  393
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Phương Mai - HN
  Xác nhận là có vụ này nhé. Lúc đầu cứ nghĩ là app trên Android có vấn đề.
  Ngoài ra (khả năng là tuỳ phiên bản Android) mà chất lượng nhạc chỉ có thể chọn cao nhất là Very high ( không có Extreme) trong khi Download thì có Extreme quality
  Screenshot_2018-06-26-11-18-43.png
  @tml3nr cái plugin Youtube của Volumio hình như đang ngưng phải ko nhỉ?
   
  tml3nr cảm ơn bài này.
 20. tml3nr

  tml3nr Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  27/8/08
  Bài viết:
  5,747
  Đã được cảm ơn:
  9,549
  Rảnh tí em test lại Android xem thía lào.

  Gần đây em không test plugin Youtube nên không rõ ra sao ạ.
   
 21. tml3nr

  tml3nr Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  27/8/08
  Bài viết:
  5,747
  Đã được cảm ơn:
  9,549
  RuneAudio_0.4_20170229 update 4.14.50-2 chạy được trên Pi3 B+

  (Đã install Spotify Connect Fornoth v003 xong bước 4)


  Mã:
  File: RuneAudio_0.4_20180629_SC_Pi3B_Plus_v3_tml3nr.rar
  CRC-32: cf9650f4
  MD4: 6e5f0d3e481a6bba45b39929ae031365
  MD5: ac9feadd693cdbb4dcee8d944172a43c
  SHA-1: 1bb4d05ed651867b0732ad0439b10a2a98a29ccb
  Bản này được làm như sau (Em bỏ qua bước addons menu và update MPD vì trước đây sau khi update tiếng nó dở đi nhiều):

  - Rune 04_20170229 chạy trên Pi3

  - Update theo cách của tay hondagx35:

  http://www.runeaudio.com/forum/runeaudio-0-4-beta-for-raspberry-pi2-3-t4434-390.html#p23950

  - Install Spotify Connect Fornoth v003 đến bước thứ 4:

  http://www.hdvietnam.com/threads/ch...berry-pi-cap-nhat-lan-2.1410563/#post-9721394

  - Add /etc/rc.local để fix cho sched_rr_timeslice_ms = 10 như bản gốc:

  Mã:
  #!/bin/sh
  echo 10 > /proc/sys/kernel/sched_rr_timeslice_ms
  - Tạo link cho app remote MPD hiện cover:

  Mã:
  ln -s /mnt/MPD /var/www/covers
  ln -s /mnt/MPD /var/www/music
  PS: Cảm ơn anh @mtminh cách đây hơn 1 năm có nhắc đến việc kiểm soát Kernel optimize của Rune. Hôm nay em mới có dịp dùng :confused:

  ===============================​

  Debug data sau khi update lên 4.14.50-2 và fix sched_rr_timeslice_ms:

  Mã:
  ###### Kernel optimization parameters ######
  hardware platform:  RaspberryPi2
  current orionprofile:  RuneAudio
  
  kernel scheduler for mmcblk0:    [noop] deadline cfq
  /proc/sys/vm/swappiness:    0
  /proc/sys/kernel/sched_latency_ns:   4500000
  /proc/sys/kernel/sched_rt_period_us:   1000000
  /proc/sys/kernel/sched_rt_runtime_us:   950000
  /proc/sys/kernel/sched_autogroup_enabled:  1
  /proc/sys/kernel/sched_rr_timeslice_ms:   10
  /proc/sys/kernel/sched_min_granularity_ns:  2250000
  /proc/sys/kernel/sched_wakeup_granularity_ns:  3000000
  More info:

  http://www.runeaudio.com/forum/rpi-3-b-t6393.html
   
  Chỉnh sửa cuối: 27/8/18

Chia sẻ trang này