The Revenant 2015 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD

Thảo luận trong 'Torrent Download' bắt đầu bởi TrungNT, 10/4/16.

 1. TrungNT

  TrungNT Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  17/11/08
  Bài viết:
  2,142
  Đã được cảm ơn:
  3,845
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  download dạo
  Nơi ở:
  Saigon
  [​IMG]

  IMDb:
  http://www.imdb.com/title/tt1663202/
  Plot Summary:  Screenshots:

  [video=youtube;hy9bTP4YGxE]https://www.youtube.com/watch?v=hy9bTP4YGxE[/video]

  [video=youtube;hVVbW18xX6E]https://www.youtube.com/watch?v=hVVbW18xX6E[/video]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG]

  Gallery Link: https://someimage.com/ljDm
  Trailer:
  [video=youtube;LoebZZ8K5N0]https://www.youtube.com/watch?v=LoebZZ8K5N0[/video]​
  BD Info:
  Mã:
  QUICK SUMMARY:
  Disc Title: THE_REVENANT_NETBD
  Disc Size: 45,483,839,918 bytes
  Protection: BD+
  BD-Java: Yes
  Playlist: 00800.MPLS
  Size: 44,887,584,768 bytes
  Length: 2:36:21.371
  Total Bitrate: 38.28 Mbps
  Video: MPEG-4 AVC Video / 25474 kbps / 1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  Audio: English / DTS-HD Master Audio / 7.1 / 48 kHz / 4603 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
  Audio: English / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  Audio: Vietnamese / DTS-HD Master Audio / 7.1 / 48 kHz / 4626 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
  Audio: French / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  Audio: Portuguese / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  Subtitle: English / 20.125 kbps
  Subtitle: English / 1.210 kbps
  Subtitle: Vietnamese / 17.584 kbps
  Subtitle: French / 11.831 kbps
  Subtitle: Portuguese / 11.106 kbps
  DISC INFO:
  Disc Title:   THE_REVENANT_NETBD
  Disc Size:   45,483,839,918 bytes
  Protection:   BD+
  BD-Java:    Yes
  BDInfo:     0.5.8
  PLAYLIST REPORT:
  Name:          00800.MPLS
  Length:         2:36:21.371 (h:m:s.ms)
  Size:          44,887,584,768 bytes
  Total Bitrate:     38.28 Mbps
  VIDEO:
  Codec          Bitrate       Description   
  -----          -------       -----------   
  MPEG-4 AVC Video    25474 kbps     1080p / 23.976 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  AUDIO:
  Codec              Language    Bitrate     Description   
  -----              --------    -------     -----------   
  DTS-HD Master Audio       English     4603 kbps    7.1 / 48 kHz / 4603 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
  Dolby Digital Audio       English     448 kbps    5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  DTS-HD Master Audio       Vietnamese   4626 kbps    7.1 / 48 kHz / 4626 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
  Dolby Digital Audio       French     448 kbps    5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  Dolby Digital Audio       Portuguese   448 kbps    5.1 / 48 kHz / 448 kbps
  SUBTITLES:
  Codec              Language    Bitrate     Description   
  -----              --------    -------     -----------   
  Presentation Graphics      English     20.125 kbps           
  Presentation Graphics      English     1.210 kbps           
  Presentation Graphics      Vietnamese   17.584 kbps           
  Presentation Graphics      French     11.831 kbps           
  Presentation Graphics      Portuguese   11.106 kbps           
  FILES:
  Name      Time In     Length     Size      Total Bitrate  
  ----      -------     ------     ----      -------------  
  00800.M2TS   0:00:00.000   2:36:21.371   44,887,584,768 38,278     
  CHAPTERS:
  Number     Time In     Length     Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time 
  ------     -------     ------     -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
  1        0:00:00.000   0:05:04.846   26,937 kbps   38,053 kbps   00:02:49.210  36,460 kbps   00:02:46.040  35,827 kbps   00:02:43.037  140,417 bytes  610,233 bytes  00:04:37.568  
  2        0:05:04.846   0:02:53.464   27,701 kbps   40,515 kbps   00:07:15.351  31,711 kbps   00:07:14.684  30,410 kbps   00:07:15.101  144,421 bytes  717,469 bytes  00:05:58.399  
  3        0:07:58.310   0:05:20.654   27,200 kbps   41,446 kbps   00:12:50.811  32,520 kbps   00:10:51.484  30,419 kbps   00:11:07.541  141,807 bytes  603,254 bytes  00:10:45.603  
  4        0:13:18.964   0:07:51.718   26,142 kbps   36,111 kbps   00:13:39.193  29,218 kbps   00:19:57.446  28,189 kbps   00:15:42.983  136,292 bytes  640,384 bytes  00:17:29.715  
  5        0:21:10.683   0:07:10.972   26,039 kbps   34,978 kbps   00:25:37.702  28,811 kbps   00:27:01.202  27,571 kbps   00:22:36.897  135,756 bytes  688,542 bytes  00:22:37.773  
  6        0:28:21.655   0:08:46.110   26,263 kbps   35,835 kbps   00:36:54.670  29,507 kbps   00:31:36.686  28,162 kbps   00:29:00.572  136,922 bytes  729,441 bytes  00:36:16.716  
  7        0:37:07.765   0:06:52.579   26,179 kbps   35,400 kbps   00:42:24.875  29,598 kbps   00:42:24.333  28,689 kbps   00:42:23.415  136,487 bytes  757,399 bytes  00:42:25.084  
  8        0:44:00.345   0:04:14.628   27,119 kbps   36,652 kbps   00:47:46.488  33,251 kbps   00:47:57.457  32,101 kbps   00:47:52.452  141,388 bytes  679,975 bytes  00:44:06.769  
  9        0:48:14.974   0:03:27.289   25,771 kbps   33,164 kbps   00:50:07.546  28,986 kbps   00:50:13.510  27,206 kbps   00:50:07.629  134,359 bytes  550,495 bytes  00:50:42.706  
  10       0:51:42.264   0:05:08.768   26,209 kbps   34,062 kbps   00:52:12.128  29,450 kbps   00:54:51.621  27,997 kbps   00:52:37.070  136,641 bytes  773,055 bytes  00:52:50.417  
  11       0:56:51.032   0:02:59.720   26,693 kbps   36,658 kbps   00:58:44.145  29,706 kbps   00:59:31.901  28,206 kbps   00:59:31.901  139,165 bytes  705,122 bytes  00:59:50.753  
  12       0:59:50.753   0:03:41.012   25,962 kbps   33,222 kbps   01:02:54.437  28,648 kbps   01:02:52.101  27,774 kbps   01:01:39.153  135,355 bytes  776,474 bytes  01:00:01.556  
  13       1:03:31.766   0:08:20.664   26,659 kbps   36,536 kbps   01:10:27.348  29,798 kbps   01:08:17.384  28,927 kbps   01:08:17.802  138,989 bytes  730,021 bytes  01:07:21.454  
  14       1:11:52.430   0:04:43.701   26,871 kbps   36,334 kbps   01:12:22.880  31,372 kbps   01:12:00.357  29,563 kbps   01:11:54.810  140,093 bytes  704,692 bytes  01:14:20.289  
  15       1:16:36.131   0:04:46.246   25,922 kbps   34,616 kbps   01:19:42.152  27,620 kbps   01:16:56.403  27,102 kbps   01:16:51.231  135,145 bytes  682,651 bytes  01:19:42.277  
  16       1:21:22.377   0:07:08.761   26,149 kbps   35,588 kbps   01:26:59.213  30,234 kbps   01:26:07.203  28,980 kbps   01:26:02.198  136,329 bytes  620,018 bytes  01:21:34.055  
  17       1:28:31.139   0:08:58.829   26,007 kbps   43,501 kbps   01:37:11.742  32,449 kbps   01:37:11.951  30,304 kbps   01:37:11.784  135,589 bytes  770,927 bytes  01:34:29.955  
  18       1:37:29.969   0:11:14.674   26,241 kbps   38,372 kbps   01:40:47.624  32,832 kbps   01:40:46.123  31,474 kbps   01:40:42.161  136,807 bytes  760,674 bytes  01:42:42.072  
  19       1:48:44.643   0:04:24.139   26,578 kbps   37,837 kbps   01:49:33.566  31,771 kbps   01:49:40.073  30,951 kbps   01:49:41.366  138,545 bytes  780,374 bytes  01:48:51.399  
  20       1:53:08.782   0:05:57.148   26,434 kbps   38,749 kbps   01:54:18.184  31,623 kbps   01:54:17.934  29,018 kbps   01:54:13.763  137,833 bytes  779,140 bytes  01:53:26.883  
  21       1:59:05.930   0:03:50.771   26,225 kbps   35,158 kbps   02:01:03.673  28,598 kbps   02:01:03.673  27,537 kbps   02:02:01.981  136,724 bytes  607,469 bytes  02:01:56.392  
  22       2:02:56.702   0:12:48.559   26,643 kbps   38,969 kbps   02:10:37.454  33,988 kbps   02:15:13.063  33,490 kbps   02:15:07.682  138,906 bytes  724,254 bytes  02:11:44.563  
  23       2:15:45.261   0:07:05.759   27,055 kbps   39,358 kbps   02:19:15.805  31,038 kbps   02:19:05.795  29,336 kbps   02:20:03.311  141,050 bytes  760,100 bytes  02:19:05.837  
  24       2:22:51.020   0:13:30.351   15,260 kbps   39,584 kbps   02:24:16.481  35,275 kbps   02:24:21.486  35,098 kbps   02:24:16.481  79,563 bytes  779,302 bytes  02:25:49.740  
  STREAM DIAGNOSTICS:
  File      PID       Type      Codec      Language        Seconds         Bitrate         Bytes      Packets     
  ----      ---       ----      -----      --------        --------------     --------------     -------------  -----      
  00800.M2TS   4113 (0x1011)  0x1B      AVC                   9381.247        25,474         29,872,518,847 162,482,371   
  00800.M2TS   4352 (0x1100)  0x86      DTS-HD MA    eng (English)      9381.247        4,603          5,397,244,144  30,797,168   
  00800.M2TS   4353 (0x1101)  0x81      AC3       eng (English)      9381.247        448           525,357,056   2,931,680    
  00800.M2TS   4354 (0x1102)  0x86      DTS-HD MA    vie (Vietnamese)    9381.247        4,626          5,425,049,948  30,944,994   
  00800.M2TS   4355 (0x1103)  0x81      AC3       fra (French)      9381.247        448           525,357,056   2,931,680    
  00800.M2TS   4356 (0x1104)  0x81      AC3       por (Portuguese)    9381.247        448           525,357,056   2,931,680    
  00800.M2TS   4608 (0x1200)  0x90      PGS       eng (English)      9381.247        20           23,599,912   137,098     
  00800.M2TS   4609 (0x1201)  0x90      PGS       eng (English)      9381.247        1            1,419,113    8,595      
  00800.M2TS   4610 (0x1202)  0x90      PGS       vie (Vietnamese)    9381.247        18           20,620,840   119,135     
  00800.M2TS   4611 (0x1203)  0x90      PGS       fra (French)      9381.247        12           13,874,159   80,980     
  00800.M2TS   4612 (0x1204)  0x90      PGS       por (Portuguese)    9381.247        11           13,023,872   76,483     
    Download:
  NETHD.ORG TORRENT:
  Link tải phim
  Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!  Đã cập nhật link download.
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/4/16
  phuocgia cảm ơn bài này.
 2. TrungNT

  TrungNT Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  17/11/08
  Bài viết:
  2,142
  Đã được cảm ơn:
  3,845
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  download dạo
  Nơi ở:
  Saigon
  Ðề: The Revenant 2015 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD

  Đã cập nhật link download
   
 3. truongcnc

  truongcnc New Member

  Tham gia ngày:
  7/12/09
  Bài viết:
  15
  Đã được cảm ơn:
  2
  Ðề: The Revenant 2015 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD

  phải đăng ký và tốn xèn hả bác
   
 4. TrungNT

  TrungNT Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  17/11/08
  Bài viết:
  2,142
  Đã được cảm ơn:
  3,845
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  download dạo
  Nơi ở:
  Saigon
  Ðề: The Revenant 2015 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD

  ko có gì miễn phí đâu bạn.
   
 5. fanofraul

  fanofraul New Member

  Tham gia ngày:
  23/4/12
  Bài viết:
  4
  Đã được cảm ơn:
  0
  Ðề: The Revenant 2015 ViE 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 7.1-NetBD

  Vẫn biết là thế nhưng phức tạp quá
   

Chia sẻ trang này