[Trung Tâm ASIA||Ca Nhạc||Bluray Nguyên Gốc|ISO] Asia 76 Hành Trình Một Giấc Mơ - Journey To A Dream

Thảo luận trong 'Bluray Remux' bắt đầu bởi henryduc96, 20/4/15.

 1. henryduc96

  henryduc96 SuperHD Internal HDBits

  Tham gia ngày:
  18/5/13
  Bài viết:
  7,575
  Đã được cảm ơn:
  19,613
  Nơi ở:
  Viet Nam
  [Trung Tâm ASIA||Ca Nhạc||Bluray|ISO] Asia 76 Hành Trình Một Giấc Mơ - Journey To A Dream 2014 Bluray 1080i AVC DD 2.0

  Chương Trình Ca Nhạc Asia 76 Hành Trình Một Giấc Mơ - Journey To A Dream 2014 Bluray 1080i AVC DD 2.0
  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  Mã:
  DISC INFO:
  Disc Title:   Untitled Project
  Disc Size:   22,829,655,076 bytes
  Protection:   AACS
  BD-Java:    No
  BDInfo:     0.5.8
  PLAYLIST REPORT:
  Name:          00000.MPLS
  Length:         4:22:00.438 (h:m:s.ms)
  Size:          22,829,334,528 bytes
  Total Bitrate:     11.62 Mbps
  VIDEO:
  Codec          Bitrate       Description   
  -----          -------       -----------   
  MPEG-4 AVC Video    10576 kbps     1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  AUDIO:
  Codec              Language    Bitrate     Description   
  -----              --------    -------     -----------   
  Dolby Digital Audio       English     448 kbps    2.0 / 48 kHz / 448 kbps
  FILES:
  Name      Time In     Length     Size      Total Bitrate  
  ----      -------     ------     ----      -------------  
  00007.M2TS   0:00:00.000   4:22:00.438   22,829,334,528 11,618     
  CHAPTERS:
  Number     Time In     Length     Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time 
  ------     -------     ------     -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
  1        0:00:00.000   0:06:26.219   10,582 kbps   26,364 kbps   00:00:08.341  22,815 kbps   00:00:05.505  16,606 kbps   00:00:05.505  44,128 bytes  231,941 bytes  00:00:08.508  
  2        0:06:26.219   0:09:37.276   10,583 kbps   26,080 kbps   00:09:10.750  24,025 kbps   00:09:10.750  16,114 kbps   00:09:10.349  44,145 bytes  247,735 bytes  00:13:42.454  
  3        0:16:03.495   0:10:52.818   10,586 kbps   19,217 kbps   00:20:42.274  13,311 kbps   00:20:42.007  11,990 kbps   00:20:37.402  44,151 bytes  259,438 bytes  00:20:43.208  
  4        0:26:56.314   0:05:04.337   10,572 kbps   17,237 kbps   00:30:51.950  12,768 kbps   00:30:50.048  11,674 kbps   00:30:45.043  44,099 bytes  299,196 bytes  00:30:29.561  
  5        0:32:00.652   0:04:06.980   10,607 kbps   16,947 kbps   00:33:56.834  13,330 kbps   00:33:55.400  12,129 kbps   00:34:59.230  44,238 bytes  236,329 bytes  00:32:13.765  
  6        0:36:07.632   0:03:20.833   10,558 kbps   38,861 kbps   00:37:47.898  37,455 kbps   00:37:45.796  36,331 kbps   00:37:44.695  44,027 bytes  400,242 bytes  00:37:37.989  
  7        0:39:28.466   0:04:59.465   10,611 kbps   17,890 kbps   00:42:19.870  13,160 kbps   00:40:27.958  12,391 kbps   00:40:22.453  44,261 bytes  230,241 bytes  00:40:29.927  
  8        0:44:27.931   0:03:24.337   10,556 kbps   32,293 kbps   00:46:13.504  18,373 kbps   00:46:13.504  14,374 kbps   00:46:13.504  44,029 bytes  403,815 bytes  00:45:59.256  
  9        0:47:52.269   0:03:11.691   10,614 kbps   18,370 kbps   00:48:25.636  12,837 kbps   00:48:39.549  12,129 kbps   00:48:39.516  44,262 bytes  234,089 bytes  00:48:25.702  
  10       0:51:03.960   0:05:18.851   10,561 kbps   40,929 kbps   00:54:35.372  38,186 kbps   00:54:32.802  34,506 kbps   00:54:28.765  44,047 bytes  292,734 bytes  00:54:35.772  
  11       0:56:22.812   0:04:56.863   10,588 kbps   20,061 kbps   00:57:23.306  17,290 kbps   00:57:23.072  14,926 kbps   00:56:56.746  44,166 bytes  234,990 bytes  00:56:59.649  
  12       1:01:19.676   0:03:26.673   10,573 kbps   15,615 kbps   01:02:20.803  12,527 kbps   01:04:19.055  11,657 kbps   01:04:19.222  44,099 bytes  220,687 bytes  01:01:56.245  
  13       1:04:46.349   0:04:32.271   10,599 kbps   18,760 kbps   01:08:56.599  13,338 kbps   01:08:56.031  11,828 kbps   01:08:56.599  44,205 bytes  302,344 bytes  01:08:27.169  
  14       1:09:18.621   0:05:08.107   10,570 kbps   31,223 kbps   01:11:28.450  27,511 kbps   01:11:27.716  24,233 kbps   01:11:27.383  44,084 bytes  564,003 bytes  01:11:00.089  
  15       1:14:26.728   0:04:22.128   10,991 kbps   20,063 kbps   01:17:15.097  16,647 kbps   01:16:21.009  14,128 kbps   01:15:33.195  45,843 bytes  227,258 bytes  01:14:51.386  
  16       1:18:48.857   0:06:20.079   10,315 kbps   18,143 kbps   01:21:27.015  17,120 kbps   01:21:24.546  15,284 kbps   01:21:24.546  43,018 bytes  228,332 bytes  01:22:06.521  
  17       1:25:08.937   0:04:29.869   10,585 kbps   19,263 kbps   01:27:38.720  12,742 kbps   01:28:52.593  11,828 kbps   01:27:38.553  44,147 bytes  280,533 bytes  01:26:53.041  
  18       1:29:38.806   0:05:00.800   10,575 kbps   33,670 kbps   01:30:58.619  32,539 kbps   01:30:54.615  28,913 kbps   01:30:53.881  44,112 bytes  258,072 bytes  01:30:53.948  
  19       1:34:39.607   0:05:42.542   10,603 kbps   17,853 kbps   01:36:50.738  13,472 kbps   01:36:50.538  12,170 kbps   01:36:46.400  44,224 bytes  239,101 bytes  01:36:18.372  
  20       1:40:22.149   0:02:54.541   10,552 kbps   28,774 kbps   01:41:25.946  16,795 kbps   01:41:23.777  15,044 kbps   01:41:19.440  44,003 bytes  646,457 bytes  01:41:26.146  
  21       1:43:16.690   0:04:28.668   10,626 kbps   20,141 kbps   01:46:11.398  18,499 kbps   01:44:33.867  16,159 kbps   01:44:30.097  44,319 bytes  202,644 bytes  01:45:49.843  
  22       1:47:45.358   0:01:44.137   10,413 kbps   13,564 kbps   01:49:23.957  11,360 kbps   01:49:24.124  10,967 kbps   01:48:13.854  43,446 bytes  190,410 bytes  01:48:14.354  
  23       1:49:29.496   0:08:08.754   10,591 kbps   19,442 kbps   01:50:17.978  15,013 kbps   01:55:09.869  13,083 kbps   01:55:58.451  44,174 bytes  263,559 bytes  01:53:48.688  
  24       1:57:38.251   0:02:47.100   10,554 kbps   29,998 kbps   01:59:54.420  18,415 kbps   01:59:16.215  15,172 kbps   01:59:11.210  44,019 bytes  490,174 bytes  01:59:45.077  
  25       2:00:25.351   0:05:23.923   10,588 kbps   19,393 kbps   02:02:22.968  14,040 kbps   02:03:44.817  12,755 kbps   02:03:41.881  44,160 bytes  284,322 bytes  02:02:23.069  
  26       2:05:49.275   0:02:30.650   10,622 kbps   19,044 kbps   02:07:19.765  13,251 kbps   02:06:54.873  12,700 kbps   02:07:46.992  44,292 bytes  411,030 bytes  02:07:20.032  
  27       2:08:19.925   0:04:05.845   10,572 kbps   18,808 kbps   02:09:10.909  13,646 kbps   02:11:39.625  12,109 kbps   02:09:43.542  44,094 bytes  241,367 bytes  02:11:32.551  
  28       2:12:25.771   0:03:15.962   10,597 kbps   26,774 kbps   02:13:40.178  17,964 kbps   02:13:40.045  14,384 kbps   02:13:39.911  44,204 bytes  406,354 bytes  02:13:41.046  
  29       2:15:41.733   0:35:11.576   10,583 kbps   23,025 kbps   02:17:27.973  13,820 kbps   02:44:43.740  12,315 kbps   02:45:44.768  44,139 bytes  417,423 bytes  02:17:28.039  
  30       2:50:53.309   0:07:12.665   10,572 kbps   25,695 kbps   02:52:27.537  18,615 kbps   02:52:00.777  16,162 kbps   02:52:00.777  44,091 bytes  330,196 bytes  02:51:18.234  
  31       2:58:05.975   0:04:56.129   10,590 kbps   18,204 kbps   02:59:21.584  13,498 kbps   02:59:19.749  11,920 kbps   03:01:05.254  44,174 bytes  199,391 bytes  02:59:22.451  
  32       3:03:02.104   0:02:12.098   10,591 kbps   20,679 kbps   03:04:37.666  13,379 kbps   03:04:37.766  11,829 kbps   03:04:16.245  44,162 bytes  414,786 bytes  03:04:37.833  
  33       3:05:14.203   0:03:59.305   10,601 kbps   25,195 kbps   03:08:05.107  18,186 kbps   03:08:04.740  17,327 kbps   03:08:03.905  44,216 bytes  319,929 bytes  03:05:31.553  
  34       3:09:13.508   0:04:00.273   10,545 kbps   32,413 kbps   03:11:28.310  26,425 kbps   03:11:25.340  19,018 kbps   03:11:25.006  43,987 bytes  262,716 bytes  03:11:10.992  
  35       3:13:13.782   0:05:35.068   10,586 kbps   21,142 kbps   03:16:44.893  14,235 kbps   03:18:23.558  12,370 kbps   03:18:18.987  44,152 bytes  304,086 bytes  03:16:45.059  
  36       3:18:48.850   0:05:54.887   10,581 kbps   18,928 kbps   03:23:06.340  16,094 kbps   03:22:46.487  14,728 kbps   03:22:41.749  44,131 bytes  289,124 bytes  03:23:51.519  
  37       3:24:43.738   0:08:38.484   10,589 kbps   18,194 kbps   03:28:49.817  13,578 kbps   03:25:24.078  12,325 kbps   03:28:42.676  44,160 bytes  223,458 bytes  03:32:03.210  
  38       3:33:22.222   0:02:25.512   10,552 kbps   18,732 kbps   03:34:25.552  14,489 kbps   03:34:35.462  12,678 kbps   03:34:35.529  44,019 bytes  244,218 bytes  03:34:25.619  
  39       3:35:47.734   0:04:46.486   10,603 kbps   20,186 kbps   03:40:02.656  13,531 kbps   03:40:02.355  12,290 kbps   03:36:42.456  44,225 bytes  327,837 bytes  03:36:49.863  
  40       3:40:34.221   0:05:07.106   10,566 kbps   23,601 kbps   03:42:36.776  13,838 kbps   03:42:36.543  12,510 kbps   03:42:36.476  44,068 bytes  337,343 bytes  03:43:20.086  
  41       3:45:41.327   0:04:29.302   10,861 kbps   19,569 kbps   03:48:08.675  17,131 kbps   03:48:07.140  14,966 kbps   03:48:07.106  45,293 bytes  272,735 bytes  03:45:42.896  
  42       3:50:10.630   0:03:09.522   10,198 kbps   36,046 kbps   03:52:40.079  24,546 kbps   03:51:41.020  17,676 kbps   03:51:41.020  42,535 bytes  379,944 bytes  03:51:04.183  
  43       3:53:20.152   0:05:33.800   10,605 kbps   17,180 kbps   03:57:09.014  14,942 kbps   03:55:50.769  13,022 kbps   03:55:45.965  44,232 bytes  251,332 bytes  03:57:09.481  
  44       3:58:53.952   0:04:41.714   10,555 kbps   32,444 kbps   04:01:24.803  16,558 kbps   04:01:24.770  13,657 kbps   04:01:24.736  44,030 bytes  331,360 bytes  04:01:24.837  
  45       4:03:35.667   0:08:40.186   10,582 kbps   15,702 kbps   04:06:24.703  12,796 kbps   04:09:52.143  11,557 kbps   04:11:23.868  44,137 bytes  214,234 bytes  04:09:43.401  
  46       4:12:15.854   0:03:18.598   10,584 kbps   13,655 kbps   04:13:36.301  11,739 kbps   04:13:35.900  11,212 kbps   04:13:31.396  44,143 bytes  169,038 bytes  04:13:46.744  
  47       4:15:34.452   0:06:25.985   10,314 kbps   16,053 kbps   04:17:37.308  14,206 kbps   04:21:16.661  13,372 kbps   04:21:11.656  43,020 bytes  236,334 bytes  04:18:38.603  
  STREAM DIAGNOSTICS:
  File      PID       Type      Codec      Language        Seconds         Bitrate         Bytes      Packets     
  ----      ---       ----      -----      --------        --------------     --------------     -------------  -----      
  00007.M2TS   4113 (0x1011)  0x1B      AVC                   15720.305        10,576         20,783,051,208 113,462,935   
  00007.M2TS   4352 (0x1100)  0x81      AC3       eng (English)      15720.305        448           880,341,504   4,912,620 
  [​IMG]
  [video=youtube;HoZl5meiHu4]https://www.youtube.com/watch?v=HoZl5meiHu4[/video]
  [​IMG]
  [​IMG]
  Link FSHARE:
  Bạn nhấn nút Thanks, sau đó nhấn F5 để lấy link nhé!
  [​IMG]
  Link TENLUA:
  Bạn nhấn nút Thanks, sau đó nhấn F5 để lấy link nhé!
  CAM KẾT CHẤT LƯỢNG: Tất cả những phim mình up ở đây đều là hàng chất lượng cao 100%, được lấy từ nguồn rõ ràng, xem KHÔNG GIẬT và phù hợp với mọi loại PC, laptop, HD player, TV,.. Do đó mọi người cứ yên tâm mà xem không sợ bị lỗi.
  List phim: mHD - 720p - 1080p - BluRay Remux {Cập Nhật Hằng Giờ}
  [​IMG]
   
  Chỉnh sửa cuối: 21/4/15
 2. Đang tải...


 3. nguoidaugio

  nguoidaugio Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  2/2/11
  Bài viết:
  9,170
  Đã được cảm ơn:
  219
  Ðề: [Trung Tâm ASIA||Ca Nhạc||Bluray Nguyên Gốc|ISO] Asia 76 Hành Trình Một Giấc Mơ - Journey To A Dream 2014 Bluray 1080i AVC DD 2.0

  Bác có tenlua.vn bluray iso không cho mình xin với trong folder chỉ thấy có dvd 9 và 5 thôi.cám ơn bác
   
 4. henryduc96

  henryduc96 SuperHD Internal HDBits

  Tham gia ngày:
  18/5/13
  Bài viết:
  7,575
  Đã được cảm ơn:
  19,613
  Nơi ở:
  Viet Nam
  Ðề: [Trung Tâm ASIA||Ca Nhạc||Bluray Nguyên Gốc|ISO] Asia 76 Hành Trình Một Giấc Mơ - Journey To A Dream 2014 Bluray 1080i AVC DD 2.0

  link tenlua MÌNH ĐANG UP nha bạn
  tối sẽ có
   
 5. nguyen74

  nguyen74 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  5/12/08
  Bài viết:
  742
  Đã được cảm ơn:
  805
  Nghề nghiệp:
  MKT
  Nơi ở:
  Tp. Đà Nẵng - Việt nam
  Ðề: [Trung Tâm ASIA||Ca Nhạc||Bluray Nguyên Gốc|ISO] Asia 76 Hành Trình Một Giấc Mơ - Journey To A Dream 2014 Bluray 1080i AVC DD 2.0

  Nguyên gốc hơn 4 hrs mà size thấp lè tè vậy không biết
   
 6. an_manly

  an_manly New Member

  Tham gia ngày:
  19/2/11
  Bài viết:
  7
  Đã được cảm ơn:
  2
  Ðề: [Trung Tâm ASIA||Ca Nhạc||Bluray Nguyên Gốc|ISO] Asia 76 Hành Trình Một Giấc Mơ - Journey To A Dream 2014 Bluray 1080i AVC DD 2.0

  Cám ơn Bác chủ nhiều nha!
   
 7. pdnhsa

  pdnhsa Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  6/2/10
  Bài viết:
  558
  Đã được cảm ơn:
  534
  Ðề: [Trung Tâm ASIA||Ca Nhạc||Bluray Nguyên Gốc|ISO] Asia 76 Hành Trình Một Giấc Mơ - Journey To A Dream 2014 Bluray 1080i AVC DD 2.0

  Cái video này chỉ nên gọi là "remade iso" thôi chứ không phải là iso gốc chủ thớt ơi! Tôi mới dạo 1 vòng trong d/đ này thì chưa thấy ai up lên cái iso gốc nào cả. Cái iso này làm gì có cái original menu, thiếu BTS ("behind the scene" hay "the making of") clip, và mấy cái quảng cáo vớ vẩn. Chỉ có chất lượng hình ảnh thì có thể là 99% so với đĩa gốc. Ông/bà nào đó đã dùng software để chuyển cái remux video (tôi posted vài hôm trước) qua dạng iso rồi bảo là đĩa gốc . Nếu là đĩa gốc thì dung lượng phải rất gần như trong hình ở dưới:

  View attachment 190451
   
  Chỉnh sửa cuối: 20/4/15
 8. henryduc96

  henryduc96 SuperHD Internal HDBits

  Tham gia ngày:
  18/5/13
  Bài viết:
  7,575
  Đã được cảm ơn:
  19,613
  Nơi ở:
  Viet Nam
  Ðề: [Trung Tâm ASIA||Ca Nhạc||Bluray Nguyên Gốc|ISO] Asia 76 Hành Trình Một Giấc Mơ - Journey To A Dream 2014 Bluray 1080i AVC DD 2.0

  bản BLURAY này là tốt nhất hiện nay rùi bạn ah` và mình đã fix thay vì ghi là "Bluray Nguyên Gốc" mình đổi lại là "Bluray" cho phù hợp và cám ơn bạn đã góp ý( do ko chỉnh sửa tiêu đề dc nên mình chỉ chỉnh tiêu đề #1 thui nha bạn)
   
 9. Flatland

  Flatland Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  13/10/10
  Bài viết:
  1,604
  Đã được cảm ơn:
  686
  Giới tính:
  Nam
  Ðề: [Trung Tâm ASIA||Ca Nhạc||Bluray Nguyên Gốc|ISO] Asia 76 Hành Trình Một Giấc Mơ - Journey To A Dream 2014 Bluray 1080i AVC DD 2.0

  Bản này chỉ có duy nhất 01 file 00007.m2ts. Em nghĩ file này cũng không còn nguyên gốc nữa vì bitrate rất thấp, trung bình chỉ hơn 10Mbit thôi.
   
 10. hungbaba

  hungbaba Active Member

  Tham gia ngày:
  22/4/11
  Bài viết:
  328
  Đã được cảm ơn:
  246
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Chăn nuôi
  Nơi ở:
  Rạch Giá - Kiên Giang
  Ðề: [Trung Tâm ASIA||Ca Nhạc||Bluray Nguyên Gốc|ISO] Asia 76 Hành Trình Một Giấc Mơ - Journey To A Dream 2014 Bluray 1080i AVC DD 2.0

  Nếu vậy thì chắc Bác có đĩa gốc rồi xin Bác up lên để anh em được thưởng thức hàng chuẩn đi .
   
 11. henryduc96

  henryduc96 SuperHD Internal HDBits

  Tham gia ngày:
  18/5/13
  Bài viết:
  7,575
  Đã được cảm ơn:
  19,613
  Nơi ở:
  Viet Nam
  Ðề: [Trung Tâm ASIA||Ca Nhạc||Bluray Nguyên Gốc|ISO] Asia 76 Hành Trình Một Giấc Mơ - Journey To A Dream 2014 Bluray 1080i AVC DD 2.0

  CẬP NHẬT THÊM LINK TENLUA
   
 12. hongquan2009

  hongquan2009 Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  3/10/10
  Bài viết:
  1,529
  Đã được cảm ơn:
  9,459
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  free
  Nơi ở:
  hà nội
  Ðề: [Trung Tâm ASIA||Ca Nhạc||Bluray Nguyên Gốc|ISO] Asia 76 Hành Trình Một Giấc Mơ - Journey To A Dream 2014 Bluray 1080i AVC DD 2.0

  sao vẫn không có âm thanh LPCM nhỉ????lại đợi tiếp vậy.
   
 13. TNT123890

  TNT123890 Member

  Tham gia ngày:
  14/10/11
  Bài viết:
  49
  Đã được cảm ơn:
  4
  Ðề: [Trung Tâm ASIA||Ca Nhạc||Bluray Nguyên Gốc|ISO] Asia 76 Hành Trình Một Giấc Mơ - Journey To A Dream 2014 Bluray 1080i AVC DD 2.0

  Specs của hbinhlove2003 cho thấy đĩa Bluray Asia 76 cũng là loại hai lớp 50gb như những đĩa Asia Bluray trước đây nè chứ không phải 25gb như trong hình của bác, đang đợi bác hbinhlove2003 lên hàng nè
   
 14. dtq2001

  dtq2001 Active Member

  Tham gia ngày:
  20/12/09
  Bài viết:
  171
  Đã được cảm ơn:
  31
  Ðề: [Trung Tâm ASIA||Ca Nhạc||Bluray Nguyên Gốc|ISO] Asia 76 Hành Trình Một Giấc Mơ - Journey To A Dream 2014 Bluray 1080i AVC DD 2.0

  chả biết hbinhlove2003 lấy cái spec đó đâu ra nhưng dĩa original dtq mua chỉ là BD25 mà thôi. Tổng cộng 24.4gb và chỉ có AC3 chứ không có LPCM. Lần này Asia76 hình như xài BD25 để đỡ tiền BD50?
   
 15. henryduc96

  henryduc96 SuperHD Internal HDBits

  Tham gia ngày:
  18/5/13
  Bài viết:
  7,575
  Đã được cảm ơn:
  19,613
  Nơi ở:
  Viet Nam
  Ðề: [Trung Tâm ASIA||Ca Nhạc||Bluray Nguyên Gốc|ISO] Asia 76 Hành Trình Một Giấc Mơ - Journey To A Dream 2014 Bluray 1080i AVC DD 2.0

  bây giờ hiện nay thì chỉ có BẢN CỦA MÌNH là ĐẦY ĐỦ nhất rùi bạn ah`
  còn bản 50gb thì chắc wa tháng 6 mới có lận( khi nào có mình sẽ post típ) do đó bạn cứ chén bản này trước đi ^^
   
 16. TNT123890

  TNT123890 Member

  Tham gia ngày:
  14/10/11
  Bài viết:
  49
  Đã được cảm ơn:
  4
  Ðề: [Trung Tâm ASIA||Ca Nhạc||Bluray Nguyên Gốc|ISO] Asia 76 Hành Trình Một Giấc Mơ - Journey To A Dream 2014 Bluray 1080i AVC DD 2.0

  ok, cảm ơn henryduc96 nhiều nha!
   
 17. concopcon86

  concopcon86 Active Member

  Tham gia ngày:
  22/1/10
  Bài viết:
  352
  Đã được cảm ơn:
  132
  Ðề: [Trung Tâm ASIA||Ca Nhạc||Bluray Nguyên Gốc|ISO] Asia 76 Hành Trình Một Giấc Mơ - Journey To A Dream 2014 Bluray 1080i AVC DD 2.0

  Bác chụp hình cái đĩa gốc và cả bìa đĩa show lên cho anh em chiêm ngưởng được ko :D
   

Chia sẻ trang này